TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP

Danh sách công bố

Tên doanh nghiệp

Tên hóa chất

Ngày cấp phép từ

đến

Ngày hết hạn từ

đến

Thông tin bằng danh sách

STT Tên doanh nghiệp Tên thương mại Loại h/c Đơn vị SX Ngày cấp phép Ngày hết hạn Số đăng ký lưu hành
1 Công ty TNHH DKSH Việt Nam MICROSHIELD 2% Hóa chất diệt khuẩn Johnson & Johnson Medical Pty. Ltd. 25/05/2016 10/05/2021 001/16/GCN
2 Công ty CP sản xuất và thương mại Trường An Lạng Sơn Bình xịt muỗi Con Ó (Buzzard) Hóa chất diệt côn trùng Công ty CP sản xuất và thương mại Trường An Lạng Sơn 03/06/2016 03/06/2021 003/16/GCN
3 Công ty TNHH THANATKORN Việt Nam RANGER SCOUT MEPERFLUTHRIN 0.08% MC Hóa chất diệt côn trùng JINTONG MOSQUITO-REPELLENCT INCENSE PRODUCTS CO., LTD., JINJIANG 07/06/2016 07/06/2021 004/16/GCN
4 Công ty TNHH An Nông Siêu Nhân 25SC Hóa chất diệt côn trùng Công ty TNHH An Nông 09/06/2016 07/06/2021 005/16/GCN
5 Công ty TNHH An Nông PHENNADO 100SC Hóa chất diệt côn trùng Công ty TNHH An Nông 09/06/2016 07/06/2021 006/16/GCN
6 Công ty TNHH An Nông PERANNONG 500EC Hóa chất diệt côn trùng Công ty TNHH An Nông 09/06/2016 07/06/2021 007/16/GCN
7 Công ty TNHH DKSH Việt Nam MICROSHIELD HANDRUB Hóa chất diệt khuẩn Alliance Formulations 27/06/2016 10/05/2021 008/16/GCN
8 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP A.V.A.L FALCON SUPER 1 Hóa chất diệt côn trùng Công ty TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP A.V.A.L,Công ty TNHH FUMAKILLA VIỆT NAM 28/06/2016 28/06/2021 009/16/GCN
9 Công ty TNHH DKSH Việt Nam MICROSHIELD 4% Hóa chất diệt côn trùng Johnson & Johnson Medical Pty. Ltd.,Johnson & Johnson Private Ltd. 01/07/2016 10/05/2021 010/16/GCN
10 Công ty TNHH Một thành viên Dương Hoàng Hoa BÌNH XỊT D-MAX HƯƠNG CHANH Hóa chất diệt côn trùng Công ty TNHH Một thành viên Dương Hoàng Hoa 22/07/2016 22/07/2021 011/16/GCN
11 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ngọc Lâm PanFly 70EC Hóa chất diệt côn trùng Công ty cổ phần Liên Nông Việt Nam 04/01/2017 03/01/2022 003.17/GCN
12 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ngọc Lâm Xzone 10SC Hóa chất diệt côn trùng Công ty cổ phần Liên Nông Việt Nam 04/01/2017 03/01/2022 004.17/GCN
13 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ngọc Lâm Zupan 50EC Hóa chất diệt côn trùng Công ty cổ phần Liên Nông Việt Nam 04/01/2017 04/01/2022 001.17/GCN
14 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ngọc Lâm Zupan 50EC Hóa chất diệt côn trùng Công ty cổ phần Liên Nông Việt Nam 04/01/2017 04/01/2022 001.17/GCN
15 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Ngọc Lâm Opetras 10SC Hóa chất diệt côn trùng Công ty cổ phần Liên Nông Việt Nam 04/01/2017 04/01/2022 002.17/GCN

Tổng số hồ sơ: 15