Thông tin liên hệ

CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ - BỘ Y TẾ

Địa chỉ:

Email:

Skype:

Yahoo:

Điện thoại:

Di động:

Fax:

Tài khoản ngân hàng:

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

(+84) 04 37368395

(+84) 04 37368394

Chủ tài khoản: Cục Quản lý môi trường y tế
Số tài khoản: 3511.0.1104195
Tại: Kho bạc nhà nước quận Ba Đình - TP. Hà Nội